VL-Buss: 031-97 70 00, Bergkvarabuss
VL-Resor: 0521-57 56 20, VL Resor
VL-Buss